2015. október 28., szerda

Német–magyar gazdasági szakfordítás


Óra címe: Szakfordítás (gazdasági) CA
Kód: BMA-FTOD-303/A-né
Típus: Gyakorlat
Oktató: Zachar Viktor

Amint azt a fentebbi sorok igazolják, a német–magyar fordítás terén nem került sor oktatóváltásra, így a legtöbb általános jellegű információ az első illetve a második félévben tapasztaltaknak megfelelően alakul. (Értendő ez az értékelésre, az órák menetére stb.) Éppen ezért inkább csak arról írnék, mi változott.

Nem meglepő módon lényegesen nehezebbek a szövegek. Számomra például csak most vált egyértelművé, hogy ugyanazokat a szövegeket kapjuk fordításra, mint azok, akiknek a B nyelvük a német, csak éppen kicsit vajszívűbb értékelésben részesülünk. (És – mint kiderült – ez már az első évben is így volt!)

Eddig jórészt apróbb félreértésekre került csak sor, ami mindig csak egy-két embernél jelentkezett. Egy-egy szót benéztünk (csak hogy szépen szabatosan fogalmazzak :D), belekavarodtunk a német nyelv csodálatos mód-rengetegébe (a Konjunktiv halálom napjáig kísérteni fog), de égbekiáltó böszmeségeket azért nem nagyon írtunk a fordításainkba. Ebben a félévben viszont már többször is előfordult, hogy kollektívan, csoportszinten belesétáltunk egy-egy "csapdába", azaz mindannyian félrefordítottunk valamit. Azt hiszem talán ez illusztrálja leghűbben, hogy mennyivel nehezebbek az idei szövegek.

Szintén ezen az órán szembesülünk vele leginkább, mennyire elválaszthatatlan egységet alkot a jogi és a gazdasági szövegek világa. Míg a fordítandó terminológia jó része gazdasági, hiszen ez a félév tananyaga (tőkeemelések, részvénytársaságok, önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetők, igazgatósági tagok és taggyűlések), a szövegek általában jogi keretbe vannak foglalva (kérelem, tanúkihallgatási jegyzőkönyv stb.). 

Amikor marad időnk, terminológiai szövegekkel foglalkozunk. Eddig például végigvettünk olyan kategóriákat, mint a kft., rt. és társai, felépítésükkel, jellegzetességeikkel. (Természetesen német vonatkozásban.) Ez egyébként hatalmas segítség, főleg mivel az alapozó(!) elméleti előadásokra majd csak novemberben kerül sor. (Ez kétségtelenül egy nagyon suta megoldás, mert minden fordítási gyakorlaton – joggal – azt várnák a tanáraink, hogy az elméleti magyarázatokkal már nem kell bíbelődniük, ez sajnos nagyon távol áll az igazságtól. Mivel a csoportban majdnem mindenki csak három év bölcsészháttérrel rendelkezik, ezért az általános műveltségünk gazdasági szempontból igencsak hiányos, így még csak erre sem tudunk hagyatkozni.)

A nehézségen kívül a terjedelmen is érezni, hogy "szintet léptünk", ugyanis általában hosszabb szövegeket kapunk, mint előző évben. Összességében tehát én úgy érzem, jóval több idő- és energiabefektetést igényel az óra, mint eddig, de ez tulajdonképpen minden gyakorlatunkról elmondható, és igazából így van rendjén. (Már ha figyelembe vesszük, hogy alapvetően nincs sok óránk.)

2015. október 25., vasárnap

Angol–magyar gazdasági szakfordítás


Óra címe: Szakfordítás (gazdasági) BA
Kód: BMA-FTOD-301/A1 (német C1)
Típus: Gyakorlat
Oktató: Eszenyi Réka

Kitört az őszi szünet! Amiből én még nem sokat érzékelek, mert házik ettől még akadnak bőséggel, és a Hungarovox tanfolyam sem igazodik a tanítási rendhez. Szóval nem unatkozom, de nyilván mindennek nekiállok, csak tanulni ne kelljen :D (Most épp blogot írok, nemsoká biztos elkezdek majd rendet rakni a lakásban, vagy ilyesmi.)

Na szóval, mit írjak erről a gyakorlatról. A tanszék legújabb számítógépes termében van, de helyileg nem a tanszéken, hanem az R épület alagsorában. Van jó pár gép (több, mint a tanszéki nyelvi laborban), és fel is vannak szerelve programügyileg. (Az egyetlen, amit hiányolok a teremből, az a szellőztetés igényét kielégítő ablak, de hát alagsorban vagyunk, és nem lehet minden fenékig tejfel.)

Minden hétre kapunk házi feladatot, ezalatt általában 500–1 000 szavas szövegeket illetve szövegrészleteket kell érteni. Van köztük OECD eredményektől elkezdve audit jelentésen át marketingprospektusig mindenféle finomság. A fordításokat memoQ-ban kell elkészíteni, és papírforma szerint szombat éjfélig kell elküldeni a tanárnőnek Word dokumentum formájában. (Vagyis elvileg kétnyelvű fájlba kellene exportálni, de ezt a legtöbbünk memoQ-ja valamiért nem engedi – talán az ideiglenes licenc egyik korlátozása?) Mellékelni kell glosszáriumot (nagyon fontos a forrás!) és fordítói jegyzeteket is. A tanárnő minden héten kijavítja körülbelül két-három emberét, visszaküldi megjegyzésekkel és értékeléssel, majd órán közösen átbeszéljük a szöveget.

Ezenkívül minden órán tart egy vagy két ember kiselőadást is egy korábbi (vagy aktuális) fordítási megbízásáról is. Ez többségünk esetében a szakmai gyakorlat idején fordított szövege(ke)t jelenti, de persze vannak, akiknek már van "éles" tapasztalatuk is. Lehetőség van rövidke diavetítés kíséretében – vagy éppen anélkül – mesélni a fordításról (terjedelem, rászánt idő stb.), nehézségekről, használt forrásokról, a kapott visszajelzésről, ilyesmi.

A félév elején kiosztott tanmenet (órán módosított változata) szerint mindenkinek két szövege kerül kijavításra a félév során, ezek egyenként 30-30%-át teszik ki a félév végi érdemjegynek. Ezenkívül fogunk írni az utolsó előtti órán egy zárthelyi fordítást, ami szintén 30%-ot fog érni, valamint a fentebb említett kiselőadás a maradék 10%-ot teszi hozzá a jegyhez. A félév során érdemes gyűjteni az órán megbeszélteket, illetve a tanárnő javításait is, mert félév végén egyfajta portfólióba kell majd rendezni a fordításainkat és a módosításokat/megjegyzéseket, ezt pedig a tanárnő át fogja nézni. (Nem kötelező kinyomtatni egyébként, digitális formátumban is megfelel.)

Az előző félévhez viszonyítva mennyiségileg érezhetően több házi feladatot kapunk, és persze a szövegek szakmai jellegéből adódóan nagyobb kihívást is jelentenek. A tanárnő arra buzdít minket, hogy a glosszáriumunk összeállításakor magyar és angol nyelvű definíciókat is keressünk az egyes kifejezésekre, ami szintén komoly gondokat tud okozni, mert azért az internet nincs telezsúfolva gazdasági szakkifejezések megbízható meghatározásaival (legalábbis nem magyarul). Szintén gyakran előfordul, hogy egy-egy megfogalmazással (nem terminussal!) kapcsolatban merül fel, hogy használjuk-e ezt így egyáltalán, tehát érdemes párhuzamos szövegeket bújni.

2015. október 12., hétfő

Diplomamunka – 1. rész

Na, ezennel kidugtam a nózimat a házi feladatok és egyéb kötelezettségek végeláthatatlan halmából, és írok egy bejegyzést :D Amilyen kevés óránk van, annyira sok házink, úgyhogy nem unatkozunk. (A szakmai gyakorlattal karöltve meg végképp nem. Arról is írok majd! Meg a tanfolyamról! Egyszer :D)

Tavasszal kell leadni majd ugyan a diplomamunkát, de már most beindult a gépezet. A legelső lépés a témavezető kiválasztása, esetleg a témáé, amivel kapcsolatban szöveget keresünk. (Van ugyanis olyan, aki a témavezetőnek való felkéréskor rákérdez a tervekre, bár ilyenkor a legtöbben még nem várnak konkrét szövegjavaslatot.) Mi angolosok jó sokan vagyunk, így egy-egy tanárra kellemes mennyiségű szakdolgozó jut. Minden tanár más, de én úgy látom, a többség alapvetően nem csinál gondot abból, hogy akár teljesen ismeretlen diákok témavezetését is elvállalják.


Az én témavezetőm Sellei Iván, ahogy erre már az első évben fény derült. Ő például viszonylag kevés diákot vállal, ez valószínűleg abból (is) fakad, hogy megbízott előadóként dolgozik a tanszéken, nem pedig főállású oktatóként, mint például Eszenyi tanárnő vagy Boronkay tanárnő. A hivatalos határidőkhöz képest mindent egy kicsit korábban kell megcsinálni és leadni neki, aminek én különösen örülök, mert hajlamos vagyok mindent az utolsó utáni pillanatra hagyni... Így biztosan nem fogok kicsúszni az időből.

Ha a témavezetőnkkel lezsíroztunk mindent, akkor a következő lépés a diplomamunka címbejelentő kitöltése és leadása. Idén a leadás határideje október 16., ezért érdemes (volt) úgy ütemezni az aláírások beszerzését, hogy ebbe még beleférjünk. Nemcsak a témavezetőnktől kell ugyanis írásos hozzájárulást kérnünk, hanem a tanszékvezetőtől is – a mi esetünkben tehát Horváth Ildikó tanárnőtől. Be lehet vonulni hozzá autogramot (és pecsétet) kérni egyesével is, de talán mindenkinek kényelmesebb, ha a csoportfelelős egy csinos paksamétában, egyben adja le a papírokat, amiket aztán egyben vissza is kap, kitöltve.

A címbejelentőre még nem kell a pontos címet ráírni, csak egy általánosat, ami pedig mindenkinek ugyanaz: Szakszöveg fordítása idegen nyelvről magyarra. (Illetve ennek permutációi, láttam én már a Szakfordítás angolról magyarra verziótól kezdve gyakorlatilag mindent. Nem hinném, hogy ez létfontosságú lenne. Főleg, mivel bizonyos körbeküldött dokumentumokon így, másokon meg amúgy szerepel.) Tehát ekkor még a többség nem is tudja, milyen szöveget fog fordítani, talán még a témát sem – bár ekkor azért már érdemes elgondolkodni rajta.

A végleges címet (tehát a kiválasztott szövegünk magyarra fordított címét) majd március elején kell megadni, és papíron az első 10 000 leütésnyi fordított szöveget is körülbelül ilyenkor kell elküldeni a témavezetőknek. Ezt követi nem sokkal az első személyes konzultáció (március harmadik hete), majd a második (április első hete). Persze mindez valójában a témavezetőkön múlik, és ők határozzák meg az időpontokat. Magát a diplomamunkát a TO-n majd áprilisban kell leadni. Minderről majd külön-külön beszámolok :)

Mi jelenleg egyébként ott tartunk, hogy csütörtökön leadtam a címbejelentőinket a titkárságon, és remélhetőleg a kedd reggeli órám előtt/után már fel is tudom majd venni őket kitöltve. Aztán már csak a TO-n kell leadni, és onnantól pár hónapig "nyugi van" – már ami az ügyintézést illeti.